Positief advies Commissariaat voor de Media over erkenning omroepen

Positief advies Commissariaat voor de Media over erkenning omroepen

Geschreven door Pieter Jongsma

Het Commissariaat voor de Media adviseert staatssecretaris Dekker van OCW negen omroepen een erkenning te verlenen voor de periode 2016-2020.

Het betreft de samenwerkingsomroepen AVROTROS, KRO-NCRV, VARA-BNN en de zelfstandige omroepverenigingen EO, Omroep MAX en VPRO. Powned, WNL en HUMAN dienen volgens de toezichthouder in aanmerking te komen voor een voorlopige erkenning. Ook stelt het Commissariaat vast dat alle omroepen voldoende leden hebben om voor een erkenning in aanmerking te komen.

In zijn advies kondigt het Commissariaat aan de komende jaren de inrichting van de governance bij de media-instellingen en de rechtmatige besteding van publiek geld als speerpunten te beschouwen. De toezichthouder constateert belangrijke kwaliteitsverschillen tussen de omroepen in het stelsel van de interne beheersing en het interne toezicht. Het Commissariaat zal de komende periode nauwgezet toezicht houden of de omroepen hun interne toezicht op het gewenste hoge niveau brengen dat past bij een publiek gefinancierde organisatie.

Ledentelling

Het Commissariaat stelt vast dat alle aanvragers over voldoende leden beschikken om voor een erkenning in aanmerking te komen. Dat geldt ook voor de drie omroepen die een voorlopige erkenning hebben aangevraagd en over tenminste 50.000 leden dienen te beschikken. Nieuwkomer HUMAN telt 68.261 leden, terwijl Powned 51.609 en WNL 52.966 leden bezitten.

In onderstaande tabel zijn de aantallen door het Commissariaat vastgestelde leden per omroep weergegeven. Ter vergelijking zijn ook de ledenaantallen uit 2009 opgenomen.

Omroep Aantal leden in 2009 Aantal leden in 2014
AVRO  403.522  -
TROS  465.455  -
AVROTROS  -  686.439
BNN  303.306  337.554
EO  439.293  440.788
Human  -  68.261
KRO  456.490  443.862
MAX  238.770  345.685
NCRV  365.909  355.068
PowNed  52.249  51.609
VARA  360.356  410.373
VPRO  362.340  339.623
WNL  59.501  52.966
Totaal aantal leden van deze omroepen  3.507.191  3.532.228